sk  |  en
Piatok | 19.04.2019, 08:32 | meniny: Jela; zajtra: Marcel

doplňte alebo opravte informácie

doc. JUDr. Ľubomír Fogaš PhD. ( 68 r.)

okt.1998 - okt.2002 - podpredseda vlády

Kategória: vláda

* 12.12.1950 Podolie, okr. Nové Mesto/Váhom

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

1985 získal hodnosť docenta pre odbor občiansko právo
1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied na PF UK
1974 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK

Životopis

1998-2002 podpredseda vlády SR pre legislatívu
1996-1998 podpredseda Strany demokratickej ľavice (SDĽ) pre politický systém a národnosti
1994-1996 poslanec NR SR, člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE), podpredsedom PZ RE, podpredsedom výboru PZ RE pre styk s parlamentami, člen výboru pre právne otázky a ľudské práva a člen Zahraničného výboru NR SR
1992-1994 poslanec SNR, neskôr NR SR, člen komisie NR SR pre prípravu Ústavy SR a člen komisie pre prípravu Listiny základných práv a slobôd
1990-1992 poslanec SNR za SDĽ, člen predsedníctva, predseda Mandátového a imunitného výboru a člen Ústavnoprávneho výboru SNR
- člen vedeckej rady a kolégia ministra spravodlivosti SR
1974 nastúpil na Katedru občianskeho a rodinného práva PF UK

Je ženatý, má dve deti.

V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry občianskeho práva PF UK a ako advokát. Odborne sa venuje ústavnému vývoju Slovenskej republiky, občianskemu právu a postaveniu fyzických osôb.

Tvorba

1999 FOGAŠ, Ľ.: Ústava Slovenskej republiky a legislatívne zámery vlády. In: Ústava SR a jej legislatívne perspektívy: Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR.
1997 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica Slovenská, (spoluautor).
1992 ČIČ, M. – FOGAŠ, Ľ.: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava: International.
1992 FOGAŠ, Ľ. – CIBULKA, Ľ.: Listina základných práv a slobôd. Bratislava: SPN.
zdroj: Úrad vlády SR

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost