sk  |  en
Streda | 28.02.2024, 09:43 | meniny: Zlatica; zajtra: Radomír

prírodné vedy

László Miklós

bývalý poslanec NR SR, SMK-MKP, 1998 - 2006 minister životného prostredia SR

František Gahér

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Ferdinand Devínsky

bývalý poslanec NR SR, SDKÚ-DS, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Karol Ondriaš

vedúci vedecký pracovník, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, bývalý poslanec NR SR a podpredseda KSS

Peter Andráš

geochemik, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Vysoká škola báňská-TU, Ostrava

Marián Antalík

vedúci Oddelenia biofyziky ÚEF SAV v Košiciach, garant magisterského a doktorandského štúdia na Katedre biochémie PF UPJŠ v Košiciach

Dušan Berek

chemik, Ústav polymérov SAV

Dušan Bruncko

fyzik, Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Igor Broska

geológ, Geologický ústav SAV

Peter Cifra

prírodovedec, Ústav polymérov SAV

Kornel Csach

fyzik, Ústav exprerimentálnej fyziky SAV

Pavel Diko

fyzikálny metalurg, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Miloslav Duchoň

matematik, Matematický ústav SAV

Anatolij Dvurečenskij

matematik, Matematický ústav SAV, vedec roka 2005

Vladimír Farkaš

biochemik a mikrobiológ, Chemický ústav SAV

Karol Flachbart

fyzik, riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice

Otília Gašparíková

rastlinná fyziologička, Botanický ústav SAV

Andrej Godány

biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV

Katarína Poláková

imumologička, onkologička, Ústav experimentálnej onkológie SAV

Ladislav Halada

matematik, Ústav informatiky SAV

:

ďalšie

  vyhľadávanie

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|

|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|

  zoznamy

kontaktujte nás

tip na osobnost