sk  |  en
Utorok | 20.11.2018, 00:52 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. ( 60 r.)

dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 09.11.1958 Slovensko, Nitra

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 60 r.

Vzdelanie

1974 - 1978 Gymnaziálne štúdiá
1978 - 1983 Vysoká škola (CMBF)
1991 - 1994 Pápežská Gregorova univerzita v Ríme
1998 doktorandská skúška
1999 obhajoba dizertačnej práce

Životopis

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a cirkevným historikom na Slovensku.
Narodil sa v Nitre. Teológiu študoval v rokoch 1978 – 1983 na CMBF Univerzity Komenského. Vysvätený za kňaza bol 12. júna 1983 v Nitre. V roku 1986 vstúpil tajne do Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1991 – 1994 študoval na fakulte cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Špecializoval sa na novovek.
Rok bol sociom magistra Spoločnosti Ježišovej v Trnave, neskôr sa stal prefektom školastikov v Bratislave a zároveň učil cirkevné dejiny na Aloisiane - Teologickom inštitúte sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnavskej univerzite (dnes Teologická fakulta Trnavskej univerzity).
Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Trnavskej univerzite. V júni 1999 obhájil na TU v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 - 1945“.
Od roku 1997 pôsobí v trnavskej komunite Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1998 – 2003 bol prodekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorú od 1. novembra 2003 vedie z pozície dekana.

Tvorba

1999 Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945
zdroj: Trnavská univerzita - Trnava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost