sk  |  en
Piatok | 24.05.2019, 07:21 | meniny: Ela; zajtra: Urban
  • | Európsky deň národných parkov

    Európsky deň národných parkov sa oslavuje od roku 1999 pod záštitou organizácie EUROPARC. V tento deň roku 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý európsky národný park. Národné a prírodné parky sú prírodným a kultúrnym dedičstvom, ponúkajú nám na obdiv množstvo špecifických biotopov a ekosystémov, výnimočné prírodné prvky a úkazy. Cieľom tohto dňa je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách.

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč PhD. ( 55 r.)

teológ, sociológ, autor gospelových piesní

Kategória: cirkev

* 17.02.1964 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 55 r.

Vzdelanie

1979 - 1983 Gymnázium A. Markuša v Bratislave
1983 - 1985 Ekonomická univerzita (vtedy Vysoká škola ekonomická, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, odbor ekonomika priemyslu)
1986 - 1988 Studio Paolino Internazionale della Comunicazione sociale (Medzinárodný Paulinsky inštitút spoločenskej komunikácie), Rím
1988 - 1993 Pápežská Lateránska univerzita, Vatikán, základné filozoficko-teologické štúdium (1988 - 90 na Filozofickej fakulte, 1990 - 1993 na Teologickej fakulte)
1998 - 1999 Licenciát z morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko)
2000 - 2005 Doktorát z morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko)
2005 Doktorát zo sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku
2008 Habilitácia zo Sociálnej práce

Životopis

Už počas svojich štúdií v Ríme sa Stanislav Košč venoval tvorbe gospelovej hudby, vydal viacero albumov.

Po návrate na Slovensko pracoval v rokoch 1993 - 1998 na Mestskom úrade v Trnave. V období rokov 1998 až 1999 pôsobil ako šéfredaktor knižných vydaní vo vydavateľstve Spoločnosti Ježišovej - Dobrá kniha v Trnave. Ako tlmočník a prekladateľ, najmä odbornej teologickej literatúry pracuje od roku 1999 až dodnes. Finančným a investičným poradcom bol v období rokov 2001 - 2006.

Od roku 1995 do 2006 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Trnavskej univerzite. Učil teóriu masovej komunikácie a neskôr Katolícku sociálnu náuku, resp. Kresťanskú sociálnu náuku. Od roku 2005 pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde sa 1.1. 2006 stal prodekanom pre výchovu a vzdelávanie na Pedagogickej fakulte. Vo februári 2008 nastúpil do funkcie prodekana Pedagogickej fakulty pre zahraničné vzťahy a mobility a od 3. 7. 2008 je prorektorom Katolíckej univerzity pre zahraničné vzťahy a mobility.

Zároveň je aj korešpondent odborného časopisu La Società, člen Vedeckej rady PF KU v Ružomberku a aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách, seminároch a sympóziách.

Žije v Ružomberku, je ženatý a má štyri deti.

Tvorba

Albumy gospelových piesní:

1990 S Máriou srdce pre všetkých
1990 Cez slzy k šťastiu
1991 Generácia, ktorá Ťa hľadá
1991 Dajme miesto láske (vyber)
1992 Dar nádeje
1993 Malá cesta

Monografie a skriptá:

1996 Pripravme cestu, Adventné zamyslenia pre dospelých
2006 Stručné dejiny katolíckej spoločenskej náuky
2006 Spoločenské posolstvo encyklík Jána Pavla II.
2006 Moralność polityczna - polityka moralna
2007 Katolícka sociálna náuka
2007 Človek - tvor Boží a spoločenský
2008 Sociálna agenda Cirkvi
2009 Výkladový slovník katolíckej sociálnej náuky

Významnejšie preklady: (z talianskeho jazyka)

1997 Sociálne encykliky: Lev XIII., Rerum novarum; Pius XI.,
Quadragesimo anno; Jan XXIII., Mater et Magistra
2000 J. Tomko, Misie do tretieho tisicrocia
2000 S. Karotemprel, Nasledovanie Krista v misiach
2000 Jan Pavol II., Ecclesia in Asia
hra na klavír, turistika, plávanie, stolný tenis

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost