sk  |  en
Utorok | 21.05.2019, 11:23 | meniny: Zina; zajtra: Júlia, Juliana

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Viliam Mézeš DrSc. ( 91 r.)

Univerzitný profesor

Kategória: medicína

* 12.04.1928 Hradište pri Poltári

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 91 r.

Vzdelanie

1983 Obhajoba doktorskej dizertačnej práce
1969 Menovanie profesorom
1964 Habilitácia:
1961Obhajoba kandidátskej práce, Biologická fakulta Lomonosovej Štátnej Univerzity, Leningrad
1947 -1952 LFUK Bratislava , promócia december 1952
1939 - 1947 Gymnázium

Životopis

1969 doteraz profesor LFUK Martin
1967 - 1969 docent LFUK Martin
1964 - 1966 docent LFUK Bratislava
1961 - 1964 asistent LFUK Bratislava
1958 - 1961 Vedecká ašpirantúra Leningrad
1953 - 1957 asistent LFUK Bratislava
1951 - 1953 náhradný asistent LFUK Bratislava

Členstvo vo významných orgánoch a spoločnostiach:

1969 - 1976, 1983 - 1989 Dekan LFUK Martin
1969 - 1984 Vedúci katedry chémie a biochémie LFUK Martin
1967 - 1969 Vedúci katedry teoretických disciplín LFUK Martin
1983 - 1989 Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác z biochémie Člen VR LF Palackého univerzity, Olomouc
Člen VR LFUK Bratislava
Člen VR UK
1979, 1985 Člen VZ Ministerstva zdravotníctva
1984 Člen medzinárodnej spoločnosti výskumu mozgu (IBRO)
Podpredseda Čsl. národného komitétu biochemického
Predseda neurochemickej sekcie Slov. biochem. Spoločnosti
Podpredseda Čsl. biochemickej spoločnosti
Predseda Slovenskej biochemickej spoločnosti
1972 - 1989 Vedecké kolégium SAV pre biol.-lekárske vedy
1982 - 1989 Vedecké kolégium molekulárnej a bunkovej biológie ČSAV
1976 - 1982 Vedecké kolégium chémie ČSAV

Ocenenia:

Veľká strieborná medaila UK
Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
Medaila J. E. Pukyně Čsl. lekárskej spoločnosti
Pamätná medaila SAV
Pamätná medaila UK
Pamätná medaila LFUK Bratislava
Pamätná medaila LF Palackého univerzity, Olomouc

Zameranie výskumu:

Štúdium lipidov s hlavným dôrazom na lipoproteíny cytosólu nervových buniek.
Vytvorenie komplexného pohľadu na distribúciu lipidov izolovaných z cytosólu buniek nervového tkaniva a s tým spojené transportné funkcie bielkovín pri prenose fosfolipidov a cholesterolu do membrán. Tieto skupiny lipidov môžu do značnej miery ovplyvniť také funkcie biomembrán, ako sú asymetria, fluidita, permeabilita a membránový transport, ale aj indikovať poškodenie membrán, napr. pri demyelinizačných procesoch.
Pri riešení problémov spojených s demyelinizačnými procesmi (v experiment. modeli EAE) sa zistil trojnásobný obsah esterov cholesterolu viazaného na bielkovinách supernatantu až v štádiu rozvinutých klinických príznakov demyelinizácie. Súčasne boli postihnuté aj mechanizmy prenosu novosyntetizovaných lipidov na transportné bielkoviny cytosólu.


Manželka: Doc. Ing. Viera Mézešová, CSc
Deti: Zuzana Sekaninová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost